Tuulivoima

Toimimme Hyundai Heavy Industriesin tuulivoimaloiden maahantuojana.

NWE Sales Oy toteuttaa kustannustehokkaasti ja luotettavasti pienet ja suuret tuulivoimaprojektit alusta loppuun.

Tuulivoimalan sijoituspaikka tulee olla tarkoin harkittu ja valmisteltu. Tuulivoimalahanke aloitetaan alustavilla esisuunnitelmilla, joissa arvioidaan energian mahdollinen määrä eli alueen tuuliolosuhteet, sekä tutustutaan alueen rakentamismahdollisuuksiin ja rakentamisen mahdollisesti estäviin seikkoihin.

Useiden vuosien kokemuksella meillä on hyvä kuva kotimaan potentiaalisista tuulioloista ja kannattavista rakennuspaikoista.

Huom! Maanomistajat.

Etsimme jatkuvasti hyviä kohteita tuulivoiman kehittämiseksi. Tuulivoimalan tarvitsemasta maa-alasta on maanomistajan mahdollisuus saada hyvää maavuokraa. Maanvuokrasopimus ei estä maanomistajaa käyttämästä tuulivoimalan lähialuetta esimerkiksi metsänkasvatukseen tai viljelyyn.